รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : บ้านตาขุนวิทยา
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “อินทนิลเกมส์ ครั้งที่ 43”
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “อินทนิลเกมส์ ครั้งที่ 43” ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะของผู้เรียนในด้านความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านด่างๆ ณ สนามโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2561
บันทึกข้อมูลเมื่อ 02-07-2561
ประมวลภาพข่าว [ 18 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ บ้านตาขุนวิทยา
  1   2   3   4 page 1 / 4  
 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) [09-01-2561]
 โครงการผู้ใหญ่สนใจนักเรียน [07-01-2561]
 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2561 [19-11-2561]
 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “อินทนิลเกมส์ ครั้งที่ 43” [02-07-2561]