รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ด่านสวีวิทยา
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ให้นักเรียนได้แสดงออกและเห็นคุณค่าของภาษาไทยอีกทั้งเป็นการระลึกถึง "สุนทรภู่"บรมครูกลอนของไทย ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนด่านสวีวิทยาโดยมีนายเกรียงศักดิ์ อัจกลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยาเป็นประธาน เมื่อ26 มิถุนายน 2561
บันทึกข้อมูลเมื่อ 29-06-2561
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ด่านสวีวิทยา
  1   2   3 page 1 / 3  
 กิจกรรมวันสุนทรภู่ [29-06-2561]
 โครงการเยาวชนไทยใสสะอาดอำเภอสวี [29-06-2561]
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียน1/2561 [21-05-2561]
 พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันอาภากร [21-05-2561]