รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ด่านสวีวิทยา
โครงการเยาวชนไทยใสสะอาดอำเภอสวี
การอบรมเยาวชนตามโครงการเยาวชนไทยใสสะอาดอำเภอสวี ณ อาคารโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนด่านสวีวิทยา โดยมีนักเรียน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่4 เข้าร่วมการ อบรมครั้งนี้ โดยมีวิทยากรจากบ้านดูแลเด็กและเยาวชนจ.ชุมพร สภาเยาวชนอำเภอสวี จังหวัดชุมพร เมื่อ 22 มิถุนายน 2561
บันทึกข้อมูลเมื่อ 29-06-2561
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ด่านสวีวิทยา
  1   2   3 page 1 / 3  
 กิจกรรมวันสุนทรภู่ [29-06-2561]
 โครงการเยาวชนไทยใสสะอาดอำเภอสวี [29-06-2561]
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียน1/2561 [21-05-2561]
 พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันอาภากร [21-05-2561]