รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ด่านสวีวิทยา
โครงการเยาวชนไทยใสสะอาดอำเภอสวี
การอบรมเยาวชนตามโครงการเยาวชนไทยใสสะอาดอำเภอสวี ณ อาคารโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนด่านสวีวิทยา โดยมีนักเรียน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่4 เข้าร่วมการ อบรมครั้งนี้ โดยมีวิทยากรจากบ้านดูแลเด็กและเยาวชนจ.ชุมพร สภาเยาวชนอำเภอสวี จังหวัดชุมพร เมื่อ 22 มิถุนายน 2561
บันทึกข้อมูลเมื่อ 29-06-2561
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ด่านสวีวิทยา
  1   2   3   4 page 1 / 4  
 แชมป์3รุ่น เซปัก-ตะกร้อ กีฬามัธยมฯชุมพร [08-08-2561]
 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา [30-07-2561]
 พิธีถวายสัตย์และถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา [26-07-2561]
 กิจกรรมวันสุนทรภู่ [29-06-2561]