รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : พุนพินพิทยาคม
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561
ด้วยวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนพุนพินพิทยาคมได้เล็งเห็นความสำคัญของการลูกเสือแห่งชาติ จึงได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนพุนพินพิทยาคม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 29-06-2561
ประมวลภาพข่าว [ 20 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ พุนพินพิทยาคม
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 page 1 / 10  
 มอบเกียรติบัตรงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561  [13-02-2561]
 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1 เขื่อนรัชประภา [13-02-2561]
 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ม.6 จ.พังงา [13-02-2561]
 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ม.5 จ.ชุมพร [13-02-2561]