รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ศรียาภัย
"Sriyapai Games 2018"
นายอนันต์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน ภายในโรงเรียน ประจำปี 2561 "Sriyapai Games 2018" ภายใต้หัวข้อ "กีฬาสร้างสามัคคี ทำดีเพื่อศรียาภัย ประหยัดใช้พลังงาน"ระหว่างวันที่ 25 - 29 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนศรียาภัย และสนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร
บันทึกข้อมูลเมื่อ 28-06-2561
ประมวลภาพข่าว [ 20 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ศรียาภัย
  1   2   3   4   5 page 1 / 5  
 ปัจฉิมนิเทศ61 ..หางนกยูงลาช่อ [18-02-2561]
 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สมพ11 [23-11-2561]
 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561-2562 [16-11-2561]
 พิธีการต้อนรับและแสดงความยินดีแด่ “ดร. สุรินทร์ เนียมสุวรรณ์” [06-11-2561]