รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ท่าข้ามวิทยา
โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม
กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณโรงเรียนท่าข้ามวิทยา อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ผลการแข่งขัน เนตรนารีวิสามัญโรงเรียนท่าข้ามวิทยา ได้เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันการประกวดระเบียบแถวระดับประเทศ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานคร
บันทึกข้อมูลเมื่อ 21-06-2561
ประมวลภาพข่าว [ 6 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ท่าข้ามวิทยา
  1   2 page 1 / 2  
 ร้อยรัก ถักทอใจ สานสานใย มุทิตา [21-09-2561]
 คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ มอบอุกรณ์กีฬา [20-07-2561]
 โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด [05-07-2561]
 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 [03-07-2561]