รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ท่าข้ามวิทยา
โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม
กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณโรงเรียนท่าข้ามวิทยา อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ผลการแข่งขัน เนตรนารีวิสามัญโรงเรียนท่าข้ามวิทยา ได้เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันการประกวดระเบียบแถวระดับประเทศ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานคร
บันทึกข้อมูลเมื่อ 21-06-2561
ประมวลภาพข่าว [ 6 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ท่าข้ามวิทยา
  1   2   3 page 1 / 3  
 กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร [13-10-2561]
 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.) [11-10-2561]
 นักเรียนรางวัลพระราชทาน [06-10-2561]
 ร้อยรัก ถักทอใจ สานสานใย มุทิตา [21-09-2561]