รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
โครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ร่วมด้วยกลุ่ม3ดี จำนวน 50 คน ร่วมโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง โดยพลเอกคุณวุฒิ หมอแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็นประธานในพิธี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 25-06-2561
ประมวลภาพข่าว [ 22 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23 page 1 / 23  
 รู้เท่าทันโรคซึมเศร้าในโรงเรียน [28-11-2561]
 เชิดชูครูคนเก่ง [27-08-2561]
 คนเก่ง ส.ธ. จากการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับภูมิภาค [20-08-2561]
 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางเพศ [19-08-2561]