รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
โครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ร่วมด้วยกลุ่ม3ดี จำนวน 50 คน ร่วมโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง โดยพลเอกคุณวุฒิ หมอแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็นประธานในพิธี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 25-06-2561
ประมวลภาพข่าว [ 22 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18 page 1 / 18  
 กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2562 [17-05-2561]
 ขอแสดงความยินดีกับผลสอบO-NETคณิตศาสตร์100 คะแนนเต็ม [10-04-2561]
 เปิดรั้วโรงเรียน ST. Open House  [08-02-2561]
 กิจกรรมการเรียนเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาคณิตศาสตร์ [06-02-2561]