รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : พุนพินพิทยาคม
พิธีไหว้ครู โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ประจำปี 2561
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 บริเวณโดมโชคตาปี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามและสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 22-06-2561
ประมวลภาพข่าว [ 8 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ พุนพินพิทยาคม
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 page 1 / 10  
 มอบเกียรติบัตรงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561  [13-02-2561]
 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1 เขื่อนรัชประภา [13-02-2561]
 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ม.6 จ.พังงา [13-02-2561]
 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ม.5 จ.ชุมพร [13-02-2561]