รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : พระแสงวิทยา
PISA 1/2561
โรงเรียนพระแสงวิทยาจัดประเมินผล การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
บันทึกข้อมูลเมื่อ 21-06-2561
ประมวลภาพข่าว [ 23 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ พระแสงวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17 page 1 / 17  
 ร่วมแสดงความยินดี ต้อนรับคุณครูรัฐพล ทองศรี [13-11-2561]
 ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับคุณครูดวงพร รักเกาะรุ้ง [13-11-2561]
 “แสดงความยินดีกับข้าราชการครูย้าย” [13-11-2561]
 มอบแว่นทุนการศึกษา [11-11-2561]