รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สวนศรีวิทยา
มูลนิธิการศึกษาโรงเรียนสวนศรีวิทยา มอบทุนการศึกษา
18 มกราคม 2561 มูลนิธิการศึกษาโรงเรียนสวนศรีวิทยา ได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี นักเรียนที่มีความประพฤติดี และนักเรียนยากจน โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ และเจ้าของทุนที่มีความประสงค์จะมอบให้นักเรียน จำนวน 54 ทุน และได้รับมอบเงินสบทบกองทุนจากคุณพีระพงษ์ อรรถวานิช จำนวน 20,000 บาท และคุณเครือวัลย์ นนทสิงห์ จำนวน 5,000 บาท โดยมีนายธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าสวนศรี เป็นประธาน ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ/รายงาน เสาวลักษณ์ รูปสะอาด ภาพ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 18-01-2561
ประมวลภาพข่าว [ 18 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สวนศรีวิทยา
  1   2 page 1 / 2  
 การประกวดโครงงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ [06-03-2561]
 ราชพฤกษ์เบ่งบาน ในสวนแห่งศักดิ์ศรี  [03-03-2561]
  เปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ Open House 60 [15-02-2561]
 มูลนิธิการศึกษาโรงเรียนสวนศรีวิทยา มอบทุนการศึกษา [18-01-2561]