รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ศรียาภัย
โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการนักเรียน ห้องพิเศษ ศิลป์-คำนวณ
วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา นายอนันต์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (ศิลป์-คำนวณ) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และฝึกฝนทักษะทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้อง ม.4/9 ม.5/9 และ ม.6/9
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-06-2561
ประมวลภาพข่าว [ 8 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ศรียาภัย
  1   2   3   4   5 page 1 / 5  
 ปัจฉิมนิเทศ61 ..หางนกยูงลาช่อ [18-02-2561]
 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สมพ11 [23-11-2561]
 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561-2562 [16-11-2561]
 พิธีการต้อนรับและแสดงความยินดีแด่ “ดร. สุรินทร์ เนียมสุวรรณ์” [06-11-2561]