รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
ส่งมอบทุนมูลนิธิวิภาวดีรังสิต
นายสมยศ กระจ่างแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ผู้แทนมูลนิธิวิภาวดีรังสิต มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 หลังพิธีเคารพธงชาติ นักเรียนได้รับทุนการศึกษาคนละ 2,000 บาท ดังนี้ 1. นางสาวนิรินธน์ พกประดิษฐ์ 2. นางสาวกุลจิรา ลอยใหม่
บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-06-2561
ประมวลภาพข่าว [ 5 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22 page 1 / 22  
 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 วงดนตรีสากลร่วมสมัย ระดับภาคใต้ [11-07-2561]
 โครงการค่ายคุณธรรมพุทธบุตร [10-07-2561]
 กิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์ [10-07-2561]
 แข่งขันแต่งคำประพันธ์ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี  [10-07-2561]