รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
ส่งมอบทุนมูลนิธิวิภาวดีรังสิต
นายสมยศ กระจ่างแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ผู้แทนมูลนิธิวิภาวดีรังสิต มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 หลังพิธีเคารพธงชาติ นักเรียนได้รับทุนการศึกษาคนละ 2,000 บาท ดังนี้ 1. นางสาวนิรินธน์ พกประดิษฐ์ 2. นางสาวกุลจิรา ลอยใหม่
บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-06-2561
ประมวลภาพข่าว [ 5 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18 page 1 / 18  
 กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2562 [17-05-2561]
 ขอแสดงความยินดีกับผลสอบO-NETคณิตศาสตร์100 คะแนนเต็ม [10-04-2561]
 เปิดรั้วโรงเรียน ST. Open House  [08-02-2561]
 กิจกรรมการเรียนเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาคณิตศาสตร์ [06-02-2561]