รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
โครงการค่ายเยาวชนพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดโครงการค่ายเยาวชนพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1 ขึ้น ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2561 ณ บ่อหินฟาร์มสเตย์ ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นห้องเรียนทั่วไป จำนวน 80 คน คุณครูผู้ควบคุม 6 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักและมีจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาได้ในสถานการณ์จริง ที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 14-06-2561
ประมวลภาพข่าว [ 17 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18 page 1 / 18  
 กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2562 [17-05-2561]
 ขอแสดงความยินดีกับผลสอบO-NETคณิตศาสตร์100 คะแนนเต็ม [10-04-2561]
 เปิดรั้วโรงเรียน ST. Open House  [08-02-2561]
 กิจกรรมการเรียนเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาคณิตศาสตร์ [06-02-2561]