รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ศรียาภัย
"โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2561"
เมื่อ วันจันทร์ 11 มิถุนายน 2561ที่ผ่านมา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง "จัดโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2561" กิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ และการอบรมเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกจิตสำนึกต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 – 4/14 และคณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-06-2561
ประมวลภาพข่าว [ 8 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ศรียาภัย
  1   2   3   4 page 1 / 4  
 ครม.สัญจร เยี่ยมโรงเรียนศรียาภัย [23-08-2561]
 มหกรรมกีฬา-กรีฑา นักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร ประจำปี 2561 [07-08-2561]
 กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา [06-08-2561]
 การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ World Robot Olympiad 2018 [05-07-2561]