รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ศรียาภัย
"โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2561"
เมื่อ วันจันทร์ 11 มิถุนายน 2561ที่ผ่านมา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง "จัดโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2561" กิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ และการอบรมเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกจิตสำนึกต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 – 4/14 และคณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-06-2561
ประมวลภาพข่าว [ 8 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ศรียาภัย
  1   2   3 page 1 / 3  
 โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการนักเรียน ห้องพิเศษ ศิลป์-คำนวณ [19-06-2561]
 "โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2561" [12-06-2561]
 พิธีวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๑ [12-06-2561]
 อบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”(PLC) [23-03-2561]