รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ศรียาภัย
"โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2561"
เมื่อ วันจันทร์ 11 มิถุนายน 2561ที่ผ่านมา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง "จัดโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2561" กิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ และการอบรมเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกจิตสำนึกต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 – 4/14 และคณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-06-2561
ประมวลภาพข่าว [ 8 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ศรียาภัย
  1   2   3   4   5 page 1 / 5  
 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สมพ11 [23-11-2561]
 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561-2562 [16-11-2561]
 พิธีการต้อนรับและแสดงความยินดีแด่ “ดร. สุรินทร์ เนียมสุวรรณ์” [06-11-2561]
 ครม.สัญจร เยี่ยมโรงเรียนศรียาภัย [23-08-2561]