รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ศรียาภัย
พิธีวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๑
ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนศรียาภัย จัดกิจกรรม "พิธีวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๑" โดยมี นายอนันต์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นแสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้
บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-06-2561
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ศรียาภัย
  1   2   3   4   5 page 1 / 5  
 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สมพ11 [23-11-2561]
 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561-2562 [16-11-2561]
 พิธีการต้อนรับและแสดงความยินดีแด่ “ดร. สุรินทร์ เนียมสุวรรณ์” [06-11-2561]
 ครม.สัญจร เยี่ยมโรงเรียนศรียาภัย [23-08-2561]