รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ศรียาภัย
พิธีวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๑
ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนศรียาภัย จัดกิจกรรม "พิธีวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๑" โดยมี นายอนันต์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นแสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้
บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-06-2561
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ศรียาภัย
  1   2   3 page 1 / 3  
 โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการนักเรียน ห้องพิเศษ ศิลป์-คำนวณ [19-06-2561]
 "โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2561" [12-06-2561]
 พิธีวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๑ [12-06-2561]
 อบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”(PLC) [23-03-2561]