รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ศรียาภัย
พิธีวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๑
ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนศรียาภัย จัดกิจกรรม "พิธีวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๑" โดยมี นายอนันต์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นแสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้
บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-06-2561
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ศรียาภัย
  1   2   3   4   5   6   7 page 1 / 7  
 คนเก่งศรียาภัย O-NET ม.3 คณิตศาสตร์ 100 คะแนน [01-04-2561]
 คนเก่งศรียาภัย [01-04-2561]
 SP Yong Guide II [21-03-2561]
 ศึกษาดูงาน จากโรงเรียน บางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์ ” [12-03-2561]