รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
กิจกรรมเตรียมพร้อมความรู้สู่มหาวิทยาลัย
งานแนะแนว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จัดโครงการแนะแนวการศึกษา:กิจกรรมเตรียมพร้อมความรู้สู่มหาวิทยาลัย สอนเสริมวิชาสังคมศึกษา (O-NET/9วิชาสามัญ) ซึ่งเป็นวิชาที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ในวันพุธที่ 17 - 18 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. ณ อาคาร 100 ปีหอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี โดยวิทยากร นายฮัษมาณ ธนวรกันต์ (ครูแกงส้ม)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-01-2561
ประมวลภาพข่าว [ 11 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18 page 1 / 18  
 ขอแสดงความยินดีกับผลสอบO-NETคณิตศาสตร์100 คะแนนเต็ม [10-04-2561]
 เปิดรั้วโรงเรียน ST. Open House  [08-02-2561]
 กิจกรรมการเรียนเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาคณิตศาสตร์ [06-02-2561]
 สอบ PISA ครั้งที่ ๒ [30-01-2561]