รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
กิจกรรมเตรียมพร้อมความรู้สู่มหาวิทยาลัย
งานแนะแนว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จัดโครงการแนะแนวการศึกษา:กิจกรรมเตรียมพร้อมความรู้สู่มหาวิทยาลัย สอนเสริมวิชาสังคมศึกษา (O-NET/9วิชาสามัญ) ซึ่งเป็นวิชาที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ในวันพุธที่ 17 - 18 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. ณ อาคาร 100 ปีหอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี โดยวิทยากร นายฮัษมาณ ธนวรกันต์ (ครูแกงส้ม)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-01-2561
ประมวลภาพข่าว [ 11 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19 page 1 / 19  
 โครงการพลังงานสัญจร [12-06-2561]
 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา [04-06-2561]
 นำเสนอโครงงานดาราศาสตร์ [30-05-2561]
 ชุดการแสดง และบรรเลงดนตรีไทยงานมหรสพสมโภช [30-05-2561]