รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
ครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา ปี 2561
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อบรมกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2561 ณ อาคาร 100 ปี หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 8.00-12.00 น. และโรงเรียนสุราษฎร์ธานีรับมอบป้ายรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น ่น เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกความซือสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตอาสา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-06-2561
ประมวลภาพข่าว [ 15 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15 page 1 / 15  
 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 [11-10-2561]
 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีนักเรียน ปีการศึกษา 2561 [11-10-2561]
 ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. (ค่าย 1) สาขาวิชาฟิสิกส์  [11-10-2561]
 กิจกรรมเดินรณรงค์ลดปริมาณขยะ Don’t be shy! ทำดีไม่ต้องอาย  [07-09-2561]