รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
ครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา ปี 2561
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อบรมกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2561 ณ อาคาร 100 ปี หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 8.00-12.00 น. และโรงเรียนสุราษฎร์ธานีรับมอบป้ายรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น ่น เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกความซือสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตอาสา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-06-2561
ประมวลภาพข่าว [ 15 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 page 1 / 11  
 มหัศจรรย์สีสันอาชีพ [16-08-2561]
 โครงการปลูกป่าชายเลน “รู้ สำนึก รักษ์ แผ่นดิน” [06-08-2561]
 โรงเรียนสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  [31-07-2561]
 พิธีแห่เทียนเข้าพรรษา [31-07-2561]