รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
ครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา ปี 2561
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อบรมกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2561 ณ อาคาร 100 ปี หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 8.00-12.00 น. และโรงเรียนสุราษฎร์ธานีรับมอบป้ายรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น ่น เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกความซือสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตอาสา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-06-2561
ประมวลภาพข่าว [ 15 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18 page 1 / 18  
 กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2562 [17-05-2561]
 ขอแสดงความยินดีกับผลสอบO-NETคณิตศาสตร์100 คะแนนเต็ม [10-04-2561]
 เปิดรั้วโรงเรียน ST. Open House  [08-02-2561]
 กิจกรรมการเรียนเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาคณิตศาสตร์ [06-02-2561]