รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
ครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา ปี 2561
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อบรมกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2561 ณ อาคาร 100 ปี หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 8.00-12.00 น. และโรงเรียนสุราษฎร์ธานีรับมอบป้ายรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น ่น เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกความซือสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตอาสา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-06-2561
ประมวลภาพข่าว [ 15 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8 page 1 / 8  
 ส่งมอบทุนมูลนิธิวิภาวดีรังสิต [15-06-2561]
 โครงการค่ายเยาวชนพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1  [14-06-2561]
 ร่วมรับเสด็จฯทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี [13-06-2561]
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง [12-06-2561]