รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : เกาะสมุย
ค่ายพัฒนานักเรียนแกนนำขับเคลื่อนปรัชญาพอเพียงและหลักนิติธรรม
ค่ายพัฒนานักเรียนแกนนำขับเคลื่อนปรัชญาพอเพียงและหลักนิติธรรม ณ โรงเรียนเกาะสมุย วันที่ 8-9 มิถุนายน 2561
บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-06-2561
ประมวลภาพข่าว [ 4 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ เกาะสมุย
  1 page 1 / 1  
 ค่ายพัฒนานักเรียนแกนนำขับเคลื่อนปรัชญาพอเพียงและหลักนิติธรรม [11-06-2561]
 โรงเรียนเกาะสมุยจัด วันประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 [06-06-2561]
 ค่ายแกนนำปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรม ระดับประเทศ [08-04-2561]
 ประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน [31-03-2561]