รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : คลองฉนวนวิทยา
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ชนะเลิศ “กิจกรรมคัดลายมือ ม.ปลาย”โครงการรักษ์ภาษาไทย
ผลการแข่งขัน โครงการรักษ์ภาษาไทย “กิจกรรมคัดลายมือ ม.ปลาย” น.ส.บุษราคัม ทับทิมเมือง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
บันทึกข้อมูลเมื่อ 04-06-2561
ประมวลภาพข่าว [ 2 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ คลองฉนวนวิทยา
  1   2   3   4   5   6 page 1 / 6  
 การจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [28-02-2561]
 กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม [11-02-2561]
 ประกาศโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา เรื่อง ประกวดราคา(e-bidding)จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน [14-01-2561]
 กิจกรรมวันคริสต์มาส /กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ [29-12-2561]