รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : คลองฉนวนวิทยา
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียนเข้าใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 29-30 พ.ค. 2561 ณ วัดสามัคคีธรรมาราม ต.คลองฉนวน อ.เมืองสระ จ.สุราษฏร์ธานี
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียนเข้าใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 29-30 พ.ค. 2561 ณ วัดสามัคคีธรรมาราม ต.คลองฉนวน อ.เมืองสระ จ.สุราษฏร์ธานี ณ วัดสามัคคีธรรมมาราม (วัดควนสะตอ)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 29-05-2561
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ คลองฉนวนวิทยา
  1   2   3   4   5 page 1 / 5  
 “ไทยนิยม ยั่งยืน" ร่วมแก้ปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน 2561***วันต่อต้านยาเสตติดโลก โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา  [26-06-2561]
 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ร่วมกับค่าย DJ เยาวชนต้านยาเสพติดในการมาดูงาน ณ NBT suratthani [31-05-2561]
 วันที่ 7 มิถุนายน 2561 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา จัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 [07-06-2561]
 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา เพื่อรายงานความก้าวหน้าด้านต่างๆของโรงเรียน และชี้แจงผลการเรียนของนักเรียน พฤติกรรมของนักเรียนให้แก่ผู้ปกครองรับทราบเพื่อหาแนวทางการแก้ไขต่อไป ทั้งนี้ทางโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาต้องขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองของนักเรียนทุกท่านที่มาร่วมการประชุมในครั้งนี้ [06-06-2561]