รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : คลองฉนวนวิทยา
โรงคลองฉนวนวิทยาเข้าร่วมโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดย สพม.11 สุราษฎร์ธานี สหวิทยาเขต 3 ระหว่างวันที่ 29 - 31 พ.ค. 2561 ณ ค่ายลูกเสือศรีวิชัย
โรงคลองฉนวนวิทยาเข้าร่วมโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดย สพม.11 สุราษฎร์ธานี สหวิทยาเขต 3 ระหว่างวันที่ 29 - 31 พ.ค. 2561 ณ ค่ายลูกเสือศรีวิชัย
บันทึกข้อมูลเมื่อ 29-05-2561
ประมวลภาพข่าว [ 4 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ คลองฉนวนวิทยา
  1   2   3   4   5   6 page 1 / 6  
 การจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [28-02-2561]
 กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม [11-02-2561]
 ประกาศโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา เรื่อง ประกวดราคา(e-bidding)จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน [14-01-2561]
 กิจกรรมวันคริสต์มาส /กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ [29-12-2561]