รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ท่าข้ามวิทยา
วันครู 2561
คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยา นำโดย นางยุพดี สัตยธีรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เข้าร่วมกิจกรรม และรับโล่รางวัล และเกียรติบัตร ครูดีเด่น วันครู ณ โรงเรียนศรียาภัย
บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-01-2561
ประมวลภาพข่าว [ 11 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ท่าข้ามวิทยา
  1 page 1 / 1  
 กิจกรรม เปิดรั้วโรงเรียน (Open House) [06-02-2561]
 วันครู 2561 [16-01-2561]