รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : คลองฉนวนวิทยา
ชั่วโมงคาบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในวันนี้ นักเรียนร่วมมือ ร่วมใจ ช่วยกันทำป้ายรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โล
24 พ.ค.2561 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา จัดกิจกรรมชั่วโมงคาบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในวันนี้ นักเรียนร่วมมือ ร่วมใจ ช่วยกันทำป้ายรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โล
บันทึกข้อมูลเมื่อ 24-05-2561
ประมวลภาพข่าว [ 8 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ คลองฉนวนวิทยา
  1   2   3   4   5   6 page 1 / 6  
 การจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [28-02-2561]
 กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม [11-02-2561]
 ประกาศโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา เรื่อง ประกวดราคา(e-bidding)จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน [14-01-2561]
 กิจกรรมวันคริสต์มาส /กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ [29-12-2561]