รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : คลองฉนวนวิทยา
16 พ.ค.2561 ณ โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี www.kcnvit.ac.th
บรรยากาศของโรงเรียนของเรา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-05-2561
ประมวลภาพข่าว [ 3 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ คลองฉนวนวิทยา
  1   2   3   4   5   6 page 1 / 6  
 การจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [28-02-2561]
 กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม [11-02-2561]
 ประกาศโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา เรื่อง ประกวดราคา(e-bidding)จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน [14-01-2561]
 กิจกรรมวันคริสต์มาส /กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ [29-12-2561]