รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : พระแสงวิทยา
ประชุมผู้ปกครอง คลาสรูมมิตติ้ง
วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนพระแสงวิทยาจัดประชุมผู้ปกครองและคลาสรูมมิตติ้ง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๑๕๖๑
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-06-2561
ประมวลภาพข่าว [ 29 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ พระแสงวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9 page 1 / 9  
 เดิน - วิ่ง สานฝันปันน้อง พ.ส.ว. ครั่งที่ 1 [19-09-2561]
 ฟันสะอาด เหงือแข็งแรง [05-09-2561]
 อบรมงานจราจร [05-09-2561]
 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม [10-08-2561]