รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
ประกวดบทความ วีดีทัศน์ "โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านช่องทางสื่อหลัก"
กระทรวงพลังงานได้จัดกิจกรรมโครงการประกวดบทความ วีดีทัศน์ และประชาสัมพันธ์ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านช่องทางสื่อหลักขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าฐาน และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะและการปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องและสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท คือ การประกวดบทความ และการประกวดวีดีทัศน์ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ ระดับเยาวชนระดับมัธยมศึกษา ระดับเยาวชนระดับอุดมศึกษา และระดับประชาชนทั่วไป โดยผู้ชนะเลิศแต่ละประเภทจะได้รับเงินรางวัล โล่เกียรติยศ ใบประกาศนียบัตร เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่นและบทความที่ชนะเลิศจะถูกนำไปผลิตเป็นหนังสั้นออกอากาศทางทีวีช่องฟรีทีวี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-06-2561
ประมวลภาพข่าว [ 12 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18 page 1 / 18  
 กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2562 [17-05-2561]
 ขอแสดงความยินดีกับผลสอบO-NETคณิตศาสตร์100 คะแนนเต็ม [10-04-2561]
 เปิดรั้วโรงเรียน ST. Open House  [08-02-2561]
 กิจกรรมการเรียนเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาคณิตศาสตร์ [06-02-2561]