รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
ประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ (พสวท. สมทบ)
โรงเรียนสุราษฏร์ธานี กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (พสวท. สมทบ) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ อาคารสม - เพชรวารี โรงเรียนสุราษฏร์ธานี เวลา 9.00 น.
บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-05-2561
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18 page 1 / 18  
 กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2562 [17-05-2561]
 ขอแสดงความยินดีกับผลสอบO-NETคณิตศาสตร์100 คะแนนเต็ม [10-04-2561]
 เปิดรั้วโรงเรียน ST. Open House  [08-02-2561]
 กิจกรรมการเรียนเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาคณิตศาสตร์ [06-02-2561]