รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
ประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ (พสวท. สมทบ)
โรงเรียนสุราษฏร์ธานี กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (พสวท. สมทบ) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ อาคารสม - เพชรวารี โรงเรียนสุราษฏร์ธานี เวลา 9.00 น.
บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-05-2561
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23 page 1 / 23  
 รู้เท่าทันโรคซึมเศร้าในโรงเรียน [28-11-2561]
 เชิดชูครูคนเก่ง [27-08-2561]
 คนเก่ง ส.ธ. จากการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับภูมิภาค [20-08-2561]
 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางเพศ [19-08-2561]