รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
กิจกรรมทำบุญตักบาตร "วันวิสาขบูชา" โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกำหนดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชาขึ้น บริเวณหน้าอาคาร 100 ปี หอประชุมครูลำยอง ในวันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 6.30 น. เป็นต้นไป และนำสิ่งของที่ได้จาการตักบาตรมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อไป "สัปดาห์วิสาขบูชา ขอเชิญคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ "
บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-05-2561
ประมวลภาพข่าว [ 16 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23 page 1 / 23  
 รู้เท่าทันโรคซึมเศร้าในโรงเรียน [28-11-2561]
 เชิดชูครูคนเก่ง [27-08-2561]
 คนเก่ง ส.ธ. จากการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับภูมิภาค [20-08-2561]
 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางเพศ [19-08-2561]