รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
กิจกรรมทำบุญตักบาตร "วันวิสาขบูชา" โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกำหนดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชาขึ้น บริเวณหน้าอาคาร 100 ปี หอประชุมครูลำยอง ในวันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 6.30 น. เป็นต้นไป และนำสิ่งของที่ได้จาการตักบาตรมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อไป "สัปดาห์วิสาขบูชา ขอเชิญคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ "
บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-05-2561
ประมวลภาพข่าว [ 16 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19 page 1 / 19  
 โครงการพลังงานสัญจร [12-06-2561]
 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา [04-06-2561]
 นำเสนอโครงงานดาราศาสตร์ [30-05-2561]
 ชุดการแสดง และบรรเลงดนตรีไทยงานมหรสพสมโภช [30-05-2561]