รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ศรียาภัย
การสอบ Pretest ม.1 ประจำปี 2561
วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาโรงเรียนศรียาภัย ร่วมกับ กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง จัดการสอบ Pretest ม.1 (ครั้งที่ 4) เพื่อทดสอบวัดความรู้ และเตรียมความพร้อมก่อนการสอบเข้าเรียนในชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียน ชั้น ป.4 - ป.6 โดยมี นายอนันต์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นายประชุม โพธิ์ทักษิณ ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง กล่าวต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง ในการทดสอบครั้งนี้นักเรียนร่วมเข้าทำการสอบจำนวนทั้งสิ้น 1,628 คน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-01-2561
ประมวลภาพข่าว [ 12 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ศรียาภัย
  1 page 1 / 1  
 หางนกยูงลาช่อ ปีการศึกษา 2560 [16-02-2561]
 พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่67  [16-02-2561]
 พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ [07-02-2561]
 การสอบ Pretest ม.1 ประจำปี 2561 [15-01-2561]