รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ศรียาภัย
การสอบ Pretest ม.1 ประจำปี 2561
วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาโรงเรียนศรียาภัย ร่วมกับ กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง จัดการสอบ Pretest ม.1 (ครั้งที่ 4) เพื่อทดสอบวัดความรู้ และเตรียมความพร้อมก่อนการสอบเข้าเรียนในชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียน ชั้น ป.4 - ป.6 โดยมี นายอนันต์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นายประชุม โพธิ์ทักษิณ ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง กล่าวต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง ในการทดสอบครั้งนี้นักเรียนร่วมเข้าทำการสอบจำนวนทั้งสิ้น 1,628 คน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-01-2561
ประมวลภาพข่าว [ 12 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ศรียาภัย
  1   2 page 1 / 2  
 อบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”(PLC) [23-03-2561]
 คนเก่งศรียาภัย [21-03-2561]
 อบรมเชิงปฏิบัติการ (ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน) [14-03-2561]
 หางนกยูงลาช่อ ปีการศึกษา 2560 [16-02-2561]