รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
ส.ธ. คนเก่ง
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ ลูก ส.ธ. คนเก่ง ที่ได้รับเลือกเป็นนักเรียนตัวแทนประเทศไทย ไปศึกษาดูงานที่องค์การ CERN ประเทศสวิซแลนด์ (คนที่สองของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี) นายวรัญญู นิจจรัลกุล นักเรียนชั้น ม.6/3 โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE และนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการวิทยาศาสตร์​ ครั้งที่​ 16 ปีการศึกษา​ 2560 1.เด็กหญิงพอฤทัย​ เจนกิจวัฒนาเลิศ​ ม.2/2​ ชนะเลิศ​อันดับ​1​ ของจังหวัด​สุราษฎร์ธานี​ ระดับชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่​ 1 2.เด็ก​หญิงนิปุณ​ ดัชนี​ ม.3/1​ ชนะเลิศ​อันดับ​1​ ของจังหวัด​สุราษฎร์ธานี​ ระดับชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่​ 2 3.เด็กหญิงจุฑาทิพย์​ แก้วศรี​ ม.3/3​ ชนะเลิศ​อันดับ​1​ ของจังหวัด​สุราษฎร์ธานี​ ระดับชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่​ 3
บันทึกข้อมูลเมื่อ 23-05-2561
ประมวลภาพข่าว [ 8 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23 page 1 / 23  
 รู้เท่าทันโรคซึมเศร้าในโรงเรียน [28-11-2561]
 เชิดชูครูคนเก่ง [27-08-2561]
 คนเก่ง ส.ธ. จากการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับภูมิภาค [20-08-2561]
 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางเพศ [19-08-2561]