รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ด่านสวีวิทยา
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียน1/2561
นายเกรียงศักดิ์ อัจกลับ เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่1/2561 มอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีมีเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไปและชี้แจงกิจกรรมที่ปฏิบัติในภาคเรียนที่ผ่านมา และภารกิจที่จะต้องปฏิบัติต่อไปในภาคเรียนที่1/2561 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนด่านสวีวิทยา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 21-05-2561
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ด่านสวีวิทยา
  1   2   3   4 page 1 / 4  
 แชมป์3รุ่น เซปัก-ตะกร้อ กีฬามัธยมฯชุมพร [08-08-2561]
 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา [30-07-2561]
 พิธีถวายสัตย์และถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา [26-07-2561]
 กิจกรรมวันสุนทรภู่ [29-06-2561]