รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ด่านสวีวิทยา
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันอาภากร
นายชาติชาย ชนชีวัฒน์ นายบุญนำ รองมาลี และนางพเยาว์ สุขเอมโอษฐ์ เป็นตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาโรงเรียนด่านสวีวิทยาวางพวงมาลาเนื่องในวันอาภากร ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากร เกียรติ วงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหิน อำเภอ สวี จังหวัดชุมพร เมื่อ 19 พฤษภาคม 2561
บันทึกข้อมูลเมื่อ 21-05-2561
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ด่านสวีวิทยา
  1   2   3   4   5   6 page 1 / 6  
 วันอาภากร [19-05-2561]
 กิจกรรมวันวิสาขบูชา [17-05-2561]
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน [17-05-2561]
 โครงการทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 [22-01-2561]