รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ท่าชีวิทยาคม
งานทอดผ้าป่าสามัคคี "รวมใจแห่งศรัทธาทอดผ้าป่าสามัคคี ฉลองครบรอบ 32 ปี เพื่อพัฒนาการศึกษา"
โรงเรียนท่าชีวิทยาคมได้จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี "รวมใจแห่งศรัทธาทอดผ้าป่าสามัคคี ฉลองครบรอบ 32 ปี เพื่อพัฒนาการศึกษา"เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันก่อต้ังโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจากนาย บรรเจิด สาริพัฒน์ นายอำเภอบ้านนาสารเป็นประธานในพิธี และนายวิฑูรย์ เพชรประภัสสร รองผุ้อำนวยการ สพม 11
บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-01-2561
ประมวลภาพข่าว [ 6 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ท่าชีวิทยาคม
  1 page 1 / 1  
 งานทอดผ้าป่าสามัคคี "รวมใจแห่งศรัทธาทอดผ้าป่าสามัคคี ฉลองครบรอบ 32 ปี เพื่อพัฒนาการศึกษา" [12-01-2561]
 กิจกรรมปีใหม่ โรงเรียนท่าชีวิทยาคม [03-01-2561]