รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : มัธยมบ้านทำเนียบ
วันเปิดเรียนวันเรียนแรกของภาคเรียนที่ 1
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ 2561 วันเปิดเรียนวันเรียนแรกของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร ศรีแก้วแฝก รองผู้อำนวยการ สพม.11 กล่าวให้โอวาทกับนักเรียนเนื่องในวันเปิดเรียน และยินดีต้อนรับ ผ.อ สุรภา อ่อนเกลี้ยง และคณะบุคลากรฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน สพม.11 ได้มาเยี่ยมเยียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ สำหรับกิจกรรมโรงเรียน ได้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ให้กับนักเรียน แต่ละระดับชั้น ซึ่งแต่ละกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-05-2561
ประมวลภาพข่าว [ 6 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ มัธยมบ้านทำเนียบ
  1   2   3   4   5 page 1 / 5  
 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ ร่วม AIS จัดกิจกรรม TCAS [11-07-2561]
 อบรมเชิงปฎิบัติการ "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ หนึ่งผลิตภัณฑ์" [11-07-2561]
 การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 [11-07-2561]
 การแข่งขันกรีฑานักเรียนประชาชนตำบลบ้านทำเนียบ ประจำปีการศึกษา 2561 [11-07-2561]