รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : เวียงสระ
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-05-2561
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ เวียงสระ
  1   2   3   4 page 1 / 4  
 งานศิษย์เก่า คืนสู่เหย้า ชาวส้มขาว [05-05-2561]
 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่  [05-05-2561]
 วันดอกบัวบาน งานสันส้มขาว คืนสู่เหย้า ชาวเวียงสระ ครบรอบ47ปี. ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561.  [04-05-2561]
 กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และม.4 โรงเรียนเวียงสระ [26-02-2561]