รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : มัธยมบ้านทำเนียบ
ม.ท. รายงานตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ มอบตัวนักเรียน ระดับ ม.1 และ ม.4 ในวันที่ 7 เมษายน 2561 และ ทางโรเรียน โดย ท่าน ผอ.ธีรเดช จู่ทิ่น มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนผู้ทำคะแนนสอบคัดเลือก 3 ระดับสูงสุด
บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-04-2561
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ มัธยมบ้านทำเนียบ
  1   2   3   4   5   6   7   8 page 6 / 8  
 โครงการล้านดวงใจทำดีเพื่อพ่อ [04-06-2561]
 นักเรียน ได้รับทุนการศึกษา จากครอบครัวคุณพ่อสมศักดิ์ ศึกเสือ  [04-06-2561]
 กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ สำนักสงฆ์ทำเนียบธรรม [04-06-2561]
 หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ ออกหน่วยให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ [25-05-2561]