รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : เกาะสมุย
ค่ายแกนนำปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรม ระดับประเทศ
นักเรียนแกนำ ครูแกนนำ โรงเรียนเกาะสมุย ร่วมกิจกรรม ค่ายนักเรียนแกนนำ ครูแกนนำปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรม ระดับประเทศ ณ ค่ายสุรัสวดี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน 2561
บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-04-2561
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ เกาะสมุย
  1   2 page 1 / 2  
 การแข่งกีฬานักเรียน นักศึกษา ประชาชน อำเภอเกาะสมุย 2561 [20-07-2561]
 ค่ายพัฒนานักเรียนแกนนำขับเคลื่อนปรัชญาพอเพียงและหลักนิติธรรม [11-06-2561]
 โรงเรียนเกาะสมุยจัด วันประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 [06-06-2561]
 ค่ายแกนนำปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรม ระดับประเทศ [08-04-2561]