รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : เกาะสมุย
ค่ายแกนนำปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรม ระดับประเทศ
นักเรียนแกนำ ครูแกนนำ โรงเรียนเกาะสมุย ร่วมกิจกรรม ค่ายนักเรียนแกนนำ ครูแกนนำปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรม ระดับประเทศ ณ ค่ายสุรัสวดี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน 2561
บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-04-2561
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ เกาะสมุย
  1 page 1 / 1  
 ค่ายแกนนำปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรม ระดับประเทศ [08-04-2561]
 ประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน [31-03-2561]