รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : บ้านตาขุนวิทยา
กิจกรรมรับมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา โดยนายสุนทร เพชรชู พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2561
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-04-2561
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ บ้านตาขุนวิทยา
  1   2 page 1 / 2  
 กิจกรรมรับมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 [08-04-2561]
 กิจกรรมรับมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  [07-04-2561]
 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน [27-02-2561]
 Open house [01-02-2561]