รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : เกาะสมุย
ประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ณ โรงเรียนเกาะสมุย
บันทึกข้อมูลเมื่อ 31-03-2561
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ เกาะสมุย
  1 page 1 / 1  
 ค่ายแกนนำปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรม ระดับประเทศ [08-04-2561]
 ประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน [31-03-2561]