รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ท่าอุแทพิทยา
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬากรีฑาโรงเรียนท่าอุแทพิทยา ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (น่านเกมส์)
นักกีฬากรีฑาโรงเรียนท่าอุแทพิทยา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (น่านเกมส์) ณ จังหวัดน่าน ในระหว่างวันที่ 19-29 มีนาคม 2561 ซึ่งทีมกรีฑาโรงเรียนท่าอุแทพิทยามีผลการแข่งขัน ดังนี้ 1. นายเกษมสันต์ แก้วกุล ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งผลัดต่างระยะ ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งผลัด 4*100 เมตร 2.นายพงศกร เพ็ญสวัสดิ์ และเด็กชายปริวรรษ มานพศิลป์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งผลัด 3*800 เมตร(ชาย) 3. นางสาวบุญสิตา เกตกาญจน์, นางสาวภัทราวรรณ จันพลโท และนางสาวอาทิตยา ชุมทอง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งผลัด 3*800 เมตร (หญิง) ควบคุมการฝึกซ้อมโดยนายวีระ คงศรี นายจำเริญ ราชสุข และนางสาวภัทราวรรณ นุ่มทอง ครูโรงเรียนท่าอุแทพิทยา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 31-03-2561
ประมวลภาพข่าว [ 7 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ท่าอุแทพิทยา
  1   2 page 1 / 2  
 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬากรีฑาโรงเรียนท่าอุแทพิทยา ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 10 ณ ประเทศมาเลเซีย [29-05-2561]
 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬากรีฑาโรงเรียนท่าอุแทพิทยา ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (น่านเกมส์) [31-03-2561]
 โรงเรียนท่าอุแทพิทยานำเสนอผลงานโครงงานฐานวิจัย โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา [16-03-2561]
 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬากรีฑาโรงเรียนท่าอุแทพิทยา ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 (ขุนด่านเกมส์) [24-01-2561]