รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
รายละเอียด :
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2561 วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี โดยมีนายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต และได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสถานศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มอบเกียรติบัตรผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และการชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว ๒๑/๒๕๖๐)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 23-03-2561
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140 page 1 / 140  
 การประชุมข้าราชการและ ลูกจ้างในสำนักงานเขตฯ  [22-10-2561]
  นายชวกร ชลสิทธิ์ เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ [21-10-2561]
 โครงการก่อการครู ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ [16-10-2561]
 โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2020 กิจกรรม Thailand Onnovative Teachers Leadership Awards 2020 [16-10-2561]