รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
รายละเอียด :
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2561 วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี โดยมีนายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต และได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสถานศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มอบเกียรติบัตรผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และการชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว ๒๑/๒๕๖๐)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 23-03-2561
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192 page 1 / 192  
 สพม.11 ติดตามให้กำลังใจแก่นักเรียนและผู้ปกครอง ในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [25-05-2561]
 สพม.11 ยินดีต้อนรับบุคลากรคนใหม่ [21-05-2561]
 การประชุมการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [20-05-2561]
 การประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference เรื่องแนวทางการบริหารการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [15-05-2561]