รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
งานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร ประจำปี 2561
รายละเอียด :
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ร่วมจัดสร้างผ้า พระบฏ ในงานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร ซึ่งปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดให้มีการสร้างผ้า “พระบฏ” เพื่อสืบสานงานศิลปะทางพุทธศาสนาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ... ซึ่งมีการจัดสร้างผ้า “พระบฏ” แสดงพุทธประวัติโดยแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ … ส่วนที่ 1 จัดสร้างโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ในองค์ “ประสูติ” ส่วนที่ 2 จัดสร้างโดย สำนักงานพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 11 ในองค์ “ตรัสรู้” ส่วนที่ 3 จัดสร้างโดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ในองค์ “ปรินิพพาน” พระบฏ คือผืนผ้าเขียนรูปพระพุทธเจ้าหรือเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า เช่นพระพุทธประวัติหรือชาดก คำว่า "บฏ" มีรากศัพท์ในภาษาบาลีว่า ปฏ (อ่านว่า ปะ - ตะ) หมายถึง ผ้าทอ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 22-03-2561
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140 page 1 / 140  
 การประชุมข้าราชการและ ลูกจ้างในสำนักงานเขตฯ  [22-10-2561]
  นายชวกร ชลสิทธิ์ เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ [21-10-2561]
 โครงการก่อการครู ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ [16-10-2561]
 โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2020 กิจกรรม Thailand Onnovative Teachers Leadership Awards 2020 [16-10-2561]