รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
งานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร ประจำปี 2561
รายละเอียด :
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ร่วมจัดสร้างผ้า พระบฏ ในงานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร ซึ่งปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดให้มีการสร้างผ้า “พระบฏ” เพื่อสืบสานงานศิลปะทางพุทธศาสนาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ... ซึ่งมีการจัดสร้างผ้า “พระบฏ” แสดงพุทธประวัติโดยแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ … ส่วนที่ 1 จัดสร้างโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ในองค์ “ประสูติ” ส่วนที่ 2 จัดสร้างโดย สำนักงานพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 11 ในองค์ “ตรัสรู้” ส่วนที่ 3 จัดสร้างโดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ในองค์ “ปรินิพพาน” พระบฏ คือผืนผ้าเขียนรูปพระพุทธเจ้าหรือเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า เช่นพระพุทธประวัติหรือชาดก คำว่า "บฏ" มีรากศัพท์ในภาษาบาลีว่า ปฏ (อ่านว่า ปะ - ตะ) หมายถึง ผ้าทอ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 22-03-2561
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195 page 1 / 195  
 รับสมัครทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2564 [28-05-2561]
 ข่าว สคบ เรื่องโควิด-19 และประกันภัยโควิด-19 [28-05-2561]
 ข้อมูลและทรัพยากรการศึกษาแบบออนไลน์สำหรับครูและนักเรียน [28-05-2561]
 ขอความร่วมมือสำรวจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [28-05-2561]