รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รายละเอียด :
วันที่ 10 – 11 มีนาคม 2561สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โดย นายสมชาย รองเหลือ ผอ.สพม. คณะผู้บริหารและบุคลากรในสำนักงานเขตฯ ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ รายจ่ายตำแหน่งครูผู้สอน ให้โรงเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬา ณ.โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 14-03-2561
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16 page 1 / 16  
 การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว [14-03-2561]
 การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561 [13-03-2561]
 โครงการวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมแลกเป้า [13-03-2561]
 การชำระเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา [13-03-2561]