รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รายละเอียด :
วันที่ 10 – 11 มีนาคม 2561สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โดย นายสมชาย รองเหลือ ผอ.สพม. คณะผู้บริหารและบุคลากรในสำนักงานเขตฯ ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ รายจ่ายตำแหน่งครูผู้สอน ให้โรงเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬา ณ.โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 14-03-2561
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49 page 1 / 49  
 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒาท้องถิ่น ปีพ.ศ. 2561 [25-09-2561]
 สอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ [25-09-2561]
 การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอากาสวันครู ครั้งที่ 63 พศ. 2562  [18-09-2561]
 ขอเชิญร่วมส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2018   [18-09-2561]