รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
โครงการวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมแลกเป้า
รายละเอียด :
สพฐ.ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมแลกเป้าเสนอขอรับงบประมาณ จาก สพฐ.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-03-2561
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204 page 1 / 204  
 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาออนไลน์ [09-07-2561]
 คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที.่การศึกษาออนไลน์(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [09-07-2561]
 การประชุมปฏิบัติ​การ​ขับเคลื่อน​การบริหาร​คุณภาพ​การศึกษา​สู่​คุณภาพ​ผู้เรียน [08-07-2561]
 ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 [03-07-2561]