รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
โครงการวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมแลกเป้า
รายละเอียด :
สพฐ.ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมแลกเป้าเสนอขอรับงบประมาณ จาก สพฐ.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-03-2561
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16 page 1 / 16  
 การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว [14-03-2561]
 การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561 [13-03-2561]
 โครงการวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมแลกเป้า [13-03-2561]
 การชำระเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา [13-03-2561]