รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานไอซีที (ประชาสัมพันธ์)
โครงการ ตามเเนวคอนสตรักชันนิซึม (Project-based Learnibg using ICT : Constructionism Approoach )
รายละเอียด :
กิจกรรมเเละกำหนดการอบรมสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ ตามเเนวคอนสตรักชันนิซึม (Project-based Learnibg using ICT : Constructionism Approoach ) ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทสตามเเนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-02-2561
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานไอซีที (ประชาสัมพันธ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9 page 1 / 9  
 ดาวน์โหลดใบประกาศ ค่ายภาวะผู้นำสภานักเรียน 2562 [24-10-2561]
 รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2562 [24-10-2561]
 รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2562 [18-10-2561]
 โครงการค่ายภาวะผู้นำสภานักเรียน จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 [14-10-2561]