รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานไอซีที (ประชาสัมพันธ์)
โครงการ ตามเเนวคอนสตรักชันนิซึม (Project-based Learnibg using ICT : Constructionism Approoach )
รายละเอียด :
กิจกรรมเเละกำหนดการอบรมสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ ตามเเนวคอนสตรักชันนิซึม (Project-based Learnibg using ICT : Constructionism Approoach ) ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทสตามเเนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-02-2561
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานไอซีที (ประชาสัมพันธ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8 page 1 / 8  
 ประชุมเตรียมความพร้อม ค่ายภาวะผู้นำสภานักเรียนฯ ประจำปี 2562 [11-10-2561]
 ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สพม.11 [26-09-2561]
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 [25-09-2561]
 เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับจังหวัด(จังหวัดชุมพร) [20-09-2561]