รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
งานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561 ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา
รายละเอียด :
วันนี้ (16 มกราคม 2561) นายวิชวุทย์ จินโต ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 ณ ห้องแกรด์บอลรูม 9 โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ภายใต้ชื่องาน “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” โดยมีพิธีทางศาสนา พระสงฆ์ให้ศีลให้พร ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ อ่านสารจากนายกรัฐมนตรี ให้โอวาทวันครู
บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-01-2561
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140 page 1 / 140  
 การประชุมข้าราชการและ ลูกจ้างในสำนักงานเขตฯ  [22-10-2561]
  นายชวกร ชลสิทธิ์ เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ [21-10-2561]
 โครงการก่อการครู ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ [16-10-2561]
 โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2020 กิจกรรม Thailand Onnovative Teachers Leadership Awards 2020 [16-10-2561]