รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
การประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 (ITA Online)
รายละเอียด :
วันที่ 3 ส.ค.2563 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ในการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ITA Online) ให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบและครูผู้ดูแลระบบของสถานศึกษา ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนละ 2 คน เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 88 คน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน และฝึกปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลเพื่อการประเมินผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมชลธี สพม.11
บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-08-2563
ประมวลภาพข่าว [ 12 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251 page 1 / 251  
 กำหนดแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2563 [26-11-2563]
 โครงการเสวนาและตอบปัญหาทางวิชาการเนื่องในวาระ 88 ปี วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ [26-11-2563]
 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า [25-11-2563]
 ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหาร [23-11-2563]