รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียน ในวันแรกของการเปิดภาคเรียน
รายละเอียด :
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะ พร้อมด้วยนายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 นางณัศภรณ์ นิลอรุณ รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียน ในวันแรกของการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( covid -19 ) ของโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี และโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ซึ่งทุกโรงเรียนได้มีมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโดยให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย และจัดให้มีจุดคัดกรองโดยใช้เครื่องตรวจอินฟาเรดเพื่อคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย และบริการเจลล้างมือหรือสเปรย์ฆ่าเชื้อก่อนเข้าบริเวณโรงเรียน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-07-2563
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251 page 1 / 251  
 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า [25-11-2563]
 ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหาร [23-11-2563]
 การอบรมปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Codingfor grade 7-9 Teacher (C4T-5) [23-11-2563]
 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for teacher : C4T) [18-11-2563]