รายละเอียดข่าวกิจกรรม สพม.11 โดย : งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2563
รายละเอียด :
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2563 มีนายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายชัยณรงค์ ช่างเรือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้มอบนโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ ค่านิยมสำหรับผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงาน ให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ และหลังจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันต้อนรับ นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามะยมศึกษา เขต 11 ได้เชิญมาเป็นเกียรติและพบปะกับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ต่อมาได้มีพิธีลงนามข้อตกลงในการปฎิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา (MOU) ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตและผู้บริหารสถานศึกษาใหม่จำนวน 9 ราย พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี จากนั้นประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมชลธี สพม.11
บันทึกข้อมูลเมื่อ 29-06-2563
ประมวลภาพข่าว [ 12 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ งานประชาสัมพันธ์ (สุพรพงศ์)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251 page 1 / 251  
 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า [25-11-2563]
 ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหาร [23-11-2563]
 การอบรมปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Codingfor grade 7-9 Teacher (C4T-5) [23-11-2563]
 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for teacher : C4T) [18-11-2563]